PROJE GELİŞTİRME

 

Archi Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş'de ;

Konut, İşyeri ve Ofis, Turizm, Rekreasyon ve Eğlence Merkezleri, Alışveriş Merkezleri, Sanayi Tesisleri, Eğitim, Sağlık, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Lojistik Alanları ile ilgili sektörel yatırım kararlarının verilmesine yönelik her türlü fizibilitenin yapılması, Bölge gayrimenkul pazarı araştırılması ve değerlendirilmesi, Yer seçimi analizi, Proje Değerlemesi, Kentsel Yenileme Alanlarında Mevcut Durum Değerlemesi, Kentsel Yenileme Projelerinin değerlemesi, Finansal  Fizibiliteler, En etkin ve en verimli kullanım analizi, yapılmaktadır. 

Bu analizler için gerekli tüm yasal prosedürlere bağlı kalınarak, ilgili resmi kurumlardan  gerekli görüşler de alınarak olası maksimum fayda ile olası riskler ve bunların maliyet  hesaplamaları yapılmakta, raporlanmaktadır.